Phân bố quỹ

Phân bố quỹ
 • 50% Xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái Rothscoin
 • 25% cho hoạt động thương mại và quảng cáo
 • 10% xây dựng chương trình khuyến mãi và chào mời các nhà đầu tư
 • 5% thủ tục hành chính
 • 5% dịch vụ tư vấn pháp luật
 • 5% những vấn đề khác

Lộ trình của Rothscoin

 • 18-12-2017
  • Bắt đầu ICO
 • 28-01-2018
  • Kết thúc ICO
 • 20-02-2018
  • Cho vay vốn
 • 01-03-2018
  • Xuất bản thuật toán RTC (trên github), thiết lập ví (Android, IOS)
 • 01-04-2018
  • Có danh sách Rothscoin trên coinexchange, yobit.com, tidex.com, livecoin.net, c-nex.com
  • Cho phép khai tahc1 trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng
  • Thiết lập ví tiền trên Window, Mac, Linux
 • 01-07-2018
  • Phổ biến việc sử dụng hợp đồng thông minh giữa các thành viên Rothscoin và cộng đồng Rothscoin cũng như xây dựng hệ sinh thái RothsMaza.
  • Phiên bản demo của ứng dụng RothsMaz được đưa ra vào tháng 1 năm 2019
 • 01-01-2019
  • Xây dựng các điểm thu hút khách du lịch thực tế ảo, trung tâm mua sắm.